ADA-1997-D40 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å bebude erstatningssøksmål dersom motparten ikke dokumenterte påstander om klienten. Advokatens opptreden ble ansett som normal ivaretakelse av klientens interesser. Det ble heller ikke ansett i strid med god advokatskikk at advokaten meddelte motparten hva hans klient eventuelt ville foreta seg i media.