ADA-2000-D34 (Disiplinærnemnden)

Det ble ansett i strid med god advokatskikk å fremlegge som bevis kopi av gammelt skjøte uten å gjøre oppmerksom på at en påtegning/rettelse var foretatt av advokaten selv. Også i strid med god advokatskikk ikke å besvare henvendelse om dette fra motpartens advokat, jfr. også Regler for god advokatskikk pkt. 5.1. I motklage ble motpartens advokat funnet å ha opptrådt i strid med pkt. 1.3 og 5.1 ved i skrift og ellers å ha påstått at den andre advokat hadde gjort seg skyldig i forfalskning.