ADA-2001-147 (Oslo krets)

Advokaten hadde engasjert spesialist og meddelt at arbeidet ville bli dekket etter regning. Det var da i strid med god advokatskikk å henvise spesialisten til klienten når klienten bestred regningen fordi han ikke likte erklæringen. Det ble også ansett stridende mot pkt. 1.3 i de etiske regler at advokaten hadde forsøkt å påvirke innholdet i den sakkyndiges erklæring.