ADA-2002-D55 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk. Advokaten kan rådgi klienten, men han kan ikke motsette seg klientens uttrykkelige anmodning om hvilke vitner klienten ønsker avhørt. Hvis klienten ikke vil følge advokatens råd, har advokaten adgang til å frasi seg oppdraget. Når advokaten velger å fortsette oppdraget, er han også forpliktet til å etterkomme klientens ønske om føring av vitner. I motsatt fall ivaretar han ikke klientens interesser.