ADA-2005-D100 (Disiplinærnemnden)

Rettshjelpsforsikring. Advokaten ble meddelt en irettesettelse for å ha unnlatt å søke salæret dekket via rettshjelpsforsikring, før han innkrevde hele salæret fra klienten.