ADA-2005-D108 (Disiplinærnemnden)

Saklig og korrekt opptreden. Ytringer om motpart. Verifisering. Advokaten hadde uttalt seg om motpartens psykiske helsetilstand på en støtende måte, i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Uttalt at en advokat må ha vide rammer for sin ytringsfrihet, men må samtidig vise aktsomhet og kritisk sans ovenfor de opplysninger man blir gitt. Nemnden erkjenner at slik informasjon etter sin art kan være relevant, men at det stilles krav til advokatens undersøkelse av påstandenes sannhet.