ADA-2005-D171 (Disiplinærnemnden)

Korrekt opptreden. Klagefrist, «særlige grunner». Etterlevelse av utvalgsbeslutning. Klagen ble tatt til behandling til tross for at klagefristen var overskredet. At advokaten hadde unnlatt å etterkomme en beslutning fra disiplinærutvalget medførte at det forelå «særlige grunner», slik at unntaksbestemmelsen kom til anvendelse. At advokaten hadde unnlatt å etterkomme utvalgsbeslutningen var i seg selv et brudd med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Advokaten ble for dette ilagt en advarsel og måtte erstatte klagers saksomkostninger.