ADA-2005-D58 (Disiplinærnemnden)

Ivaretakelse av egen klients interesse. Advokaten hadde sendt brev til klagers barn som satte klager i en presset situasjon. Klagen ble avvist hva angikk brevets innhold, men det var i strid med Regler for god advokatskikk pkt 1.3 å sende brevet til klagerens barn. Dette var ikke nødvendig for å ivareta egen klients interesse når dette satte vedkommende i en uheldig situasjon