ADA-2006-D103 (Disiplinærnemnden)

Eiendomsmegler, riktig innklaget, disiplinærorganenes kompetanse. Forholdet til megleransvar. Ivaretagelse av sin klients interesse. Faglig leder for et eiendomsmeglerforetak er ansvarlig for at både han selv og hans underordnede opptrer i samsvar med eiendomsmeglerloven slik at der hvor en advokat er faglig leder, kan en klage behandles av advokatens disiplinærorgan. I forhold til disiplinærmyndighetene er det spørsmål om atferden er kritikkverdig, og ikke om den er så uaktsom at den kan medføre erstatningsansvar. Disiplinærnemnden var enig med disiplinærutvalget i at innklagede har opptrådt i strid med de krav som stilles til god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 3-1, og derved Regler for god advokatskikk punkt 1.3 ved ikke å ha drøftet kjøpers betalingsmuligheter tilstrekkelig med selger. Advokaten ble ilagt å betale klagers saksomkostninger på kr 12.375,-.