ADA-2006-D150 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Saklig og korrekt opptreden. Fremleggelse av opplysninger. Advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 ved å legge frem opplysninger som stilte motparten i et negativt lys og ikke var relevant for saken som var oppe. Klager ble tilkjent saksomkostninger på kr 2.000,-