ADA-2006-D155 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Aksept av oppdrag, oppdrag fra en umyndiggjort. Klientkollisjon. Irettesettelse. Saksomkostninger. Advokaten handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1 og pkt. 1.3 ved å påta seg oppdrag for en umyndiggjort. Samtidig som klager således representerte klager representerte advokaten også klagers venninne som hadde fått besøksforbud mot klager og hvor det forelå et motsetningsforhold. Dette var klart i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.3 om klientkollisjon. At advokaten i lang tid var kjent med dette motsetningsforholdet medfører også et brudd på pkt. 1.3. Samlet sett ble kritikken forsterket med en irettesettelse i forhold til disiplinærutvalgets beslutning. Innklagede måtte betale saksomkostninger med kr 3.000,-