ADA-2006-D167 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjaldt påstand om brudd på de etiske regler med hensyn til dobbeltrepresentasjon og salær. Klagen ble avvist som for sent fremsatt, med unntak av en del av klagen som var omhandlet i et brev som var blitt utelatt av utvalget. Denne delen av klagen ble behandlet av en samlet Disiplinærnemnd på et senere tidspunkt.