ADA-2006-D172 (Disiplinærnemnden)

Ivaretagelse av sin klients interesser. Bistand ved salg av eiendom. Sletting av pant. I mangel på redegjørelse fra advokaten gikk Disiplinærnemnden ut fra at advokaten hadde slettet pantet før gjelden var innfridd. Advokaten hadde ikke ivaretatt klientens interesser på en betryggende måte. Disiplinærnemnden kom til et annet resultat enn utvalget og kom til at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.