ADA-2006-D178 (Disiplinærnemnden)

Inkasso, god inkassoskikk. Inkassovarsel mot mindreårige, betalingsinnsigelse. Advokaten sendte i strid med god inkassoskikk et inkassovarsel til klientens mindreårige sønn etter at klienten hadde fremført en betalingsinnsigelse. Inkassokostnader kan etter inkassoloven § 17 andre ledd ikke inndrives dersom skyldneren har gjort gjeldende betalingsinnsigelser som vedkommende har rimelig grunn til å få vurdert. Disiplinærnemnden kom i motsetning til disiplinærutvalget til at advokaten hadde opptrådt i strid med inkassoloven og Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Tilsvarende resultat i sak ADA-2015-10 (Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretser) der konkursvarsel var sendt til tross for at kravet var bestridt.