ADA-2006-D18 (Disiplinærnemnden)

Ivaretakelse av sin klients interesse. Under en konflikt vil det kunne bli brukt sterkere ord og uttrykk enn det som strengt tatt er nødvendig for sakens opplysning. Tatt i betrakting omstendighetene vil det kunne være åpning for en viss romslighet og begge parters forhold må holdes opp mot hverandre. På bakgrunn av dette var advokatens opptreden ikke i strid med Regler for god advokatskikk.