ADA-2007-D1 (Disiplinærnemnden)

Unnlatt å besvare henvendelser. Trenering av skifte. Disiplinærnemnden kom i motsetning til disiplinærutvalget frem til at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Advokaten hadde unnlatt å besvare henvendelser fra klagers advokat om oversendelse av dokumenter som ikke hadde kommet frem. Det ble lagt til grunn at advokatens opptreden hadde bidratt til å trenere bobehandlingen.