ADA-2007-D15 (Disiplinærnemnden)

Klagen gjaldt uttalelser som innklagede advokat hadde fremsatt i tilsvaret til en tidligere klagesak, som hadde blitt trukket. Disiplinærnemnden fant advokatens uttalelser i strid med kravet om saklig opptreden i Regler for god advokatskikk pkt 1.3. Som følge av uttalelsenes uriktige, irrelevante og alvorlige karakter, samt at advokaten lot være å besvare henvendelser i saken ble advokaten derfor meddelt en irettesettelse.