ADA-2007-D30 (Disiplinærnemnden)

Advokaten henvendte seg flere ganger i brev til klager, som på daværende tidspunkt var innsatt, i forsøk på å bli hans forsvarer. Disiplinærnemnden fant at henvendelsene utgjorde et klart brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. For overtredelsen ble advokaten meddelt en advarsel.