ADA-2007-D32 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto to ektefeller i forbindelse med skjøte og tinglysning. Uten samtykke av den ene ektefellen foretok advokaten endring på et skjøte. Disiplinærnemnden kom til et annet resultat enn disiplinærutvalget når det gjaldt dette forholdet og fant at advokatens handling var i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.