ADA-2007-D37 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden la en annen forståelse av advokatens utsagn til grunn enn disiplinærutvalget. Selv om utsagnet kunne tolkes i retning av å spille på fordommer, er ikke utsagnet i strid med Regler for god advokatskikk. Ellers ble det uttalt at det i forholdet mellom advokater og media var en til dels motstridende interesser som måtte avveies og Disiplinærnemnden fant at advokaten ikke hadde brutt Regler for god advokatskikk i dette tilfellet.