ADA-2007-D61 (Disiplinærnemnden)

Advokaten ble funnet å ha handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 ved å formidle opplysninger fra sin klient og som bygde på rykter, i en habilitetsinnsigelse. Uttalt at en advokat som hovedregel har rett til å legge til grunn de opplysninger han får fra sin klient, men at det i dette tilfellet ikke var nødvendig.