ADA-2007-D73 (Disiplinærnemnden)

Klagernes datter var blitt drept og innklagede var gjerningsmannens forsvarer. Disiplinærnemnden kom til at for nære pårørende, som er i en meget sårbar og fortvilt situasjon, kan uttalelser fra profesjonelle aktører i en prosedyre hvor formen er muntlig og hvor hensikten er å fremheve forhold som er til fordel for tiltalte, oppfattes som sårende og støtende. Uttalelsene kan likevel anses å ligge innenfor en norm som er akseptabel og advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk.