ADA-2010-24 (Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark)

Under hovedforhandlingene i en straffesak benyttet innklagede et journalnotat angivelig utarbeidet av fornærmedes lege som grunnlag. Det viste seg i ettertid at dokumentet var falskt. Innklagede hadde ikke bevisst eller mot bedre vitende benyttet dokumentet, men utvalget fant at innklagede burde foretatt nærmere undersøkelser i forkant. Innklagede hadde ikke opptrådt så aktsomt som han burde, og hans handlemåte var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3.