ADA-2011-D102 (Disiplinærnemnden)

Innklagede hadde dyttet eller slått en tjenestemann fra politiet under en åstedsbefaring. Bakgrunnen for denne konfrontasjonen var at hovedforhandlingen ble utsatt tre uker på grunn av at tjenestemannen ble sykemeldt. Innklagede betvilte denne opplysningen, og konfronterte tjenestemannen med dette. Advokaten hadde ved sin handlemåte brutt Regler for god advokatskikk punkt 1.3. For dette ble innklagede meddelt kritikk.