ADA-2012-D166 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.