ADA-2013-D206 (Disiplinærnemnden)

Den innklagede advokaten hadde i forliksavtalen avtalt en høyere timesats enn det som var avtalt med klienten. Disiplinærnemnden kom til at advokatens manglende informasjon til motparten og unnlatelse av å innhente samtykke fra klienten til å fravike avtalt timesats, utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.