ADA-2014-D103 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.