ADA-2014-D162 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk punkt 1.2.