ADA-2015-007 (Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Advokat hadde påtatt seg ansvar for å oppbevare pantedokument, som så var bortkommet. Disiplinærutvalget la til grunn at advokaten ikke hadde sørget for tilfredsstillende oppbevaring, og uttalte at det vil være av vesentlig betydning for advokatstandens anseelse at advokater som påtar seg ansvar for å oppbevare viktige dokumenter sørger for at dokumentene blir behandlet korrekt og med nøyaktighet. Advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 og ble meddelt kritikk.