ADA-2015-043 (Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene)

Krav til privat klient om forskuddsbetaling av kr. 50.000 med svært kort betalingsfrist ansett for å kunne sette klienten i et urimelig press for å godta den forliksløsning som advokaten anbefalte. Advokaten ble meddelt kritikk for å ha brutt Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 om saklig opptreden.