ADA-2015-079 (Disiplinærutvalget for Oslo krets)

Manglende initiativ til å avklare prosesshandlinger kan etter omstendighetene utgjøre brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Advokaten hadde oversett at tidspunktet for rettsmeklingen var fastsatt i tidligere planmøte, og møtte derfor ikke opp og varslet heller ikke fraværet. Disiplinærutvalget uttalte at advokaten av respekt for domstolen og klager burde tatt initiativ for å avklare om det ville bli rettsmekling. Advokatens manglende initiativ utgjorde brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 første punktum og punkt 4.1 første og annen punktum.