ADA-2015-D242 (Disiplinærnemnden)

Advokats kroppsholdning funnet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3 om saklig og korrekt opptreden. En kroppsholdning som kan fremkalle en forestilling om at advokaten sover eller ikke følger med under forhandlingene er generelt å anse som lite tillitsskapende, og dessuten egnet til å provosere de øvrige møtedeltakerne. Også felt for usaklige og uverdige uttalelser. Dissens 3-2.