ADA-2015-D45 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde i lukket facebook-gruppe oppfordret publikum til å ta kontakt med henne dersom de hadde hatt dårlig erfaring med klager, som var et forsikringsselskap med ansatte advokater og advokatfullmektiger. Frifinnelse, idet innlegget i form og innhold var innenfor rammene av kravet til advokaters ytringsfrihet.