ADA-2015-D8 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk punkt 1.2.