ADA-2016-116 (Oslo krets)

Beskyldninger vedørende motpartens advokats forhold til Regler for god advokatskikk, kunne ikke fremsettes overfor domstolen uten først å foreta visse selvstendige undersøkelser. Kravene til hvilke undersøkelser som må foretas må være proporsjonal med alvorlighetsgraden i de påstander som fremsettes. Det vil også ha betydning hvor enkelt eller vanskelig det vil være å avklare det faktum man vil bygge på.