ADA-2016-215 (Oslo krets)

Seksuelle tilnærmelser gjennom tallrike SMSer overfor en person som hadde henvendt seg vedrørende advokatbistand, ble ansett som seksuell trakassering og i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Slik opptreden var i strid med kravet til saklig og korrekt opptreden, og var også egnet til å skade standens og yrkets anseelse.