ADA-2016-D017 (Disiplinærnemnden)

Melding på klagers mobilsvar ansett rettet mot klagers person og løsrevet fra saken. Selv om det gis et visst slingringsmonn ved bedømmelsen av hva som er saklig og korrekt opptreden etter Regler for god advokatskikk pkt. 1.3, anså disiplinærnemnda at innklagede ved sine uttalelser gikk lenger enn det som var nødvendig for å formidle sin irritasjon.