ADA-2016-D022 (Disiplinærnemnden)

Selv om disiplinærnemnden fant at klager hadde dokumentert at innklagede i samarbeid med sin klient hadde presentert feil faktum, ble dette ikke ansett for å være i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Presentasjonen ble ansett for et uttrykk for hvordan innklagedes klient opplevde de faktiske forhold. Pekt på advokatens rett til ikke å bli identifisert med sin klient. Fremhevet at opplysningene ikke var rettet mot klagers person, til forskjell fra ADA-2005-D124, og vektlagt at faktumbeskrivelsen var gitt i en sammenheng der klager har hatt anledning til å imøtegå og korrigere opplysningene før de ble lagt til grunn i saken.