ADA-2016-D284 (Disiplinærnemnden)

Advokaters opptreden på fritiden er i utgangspunktet ikke advokatvirksomhet som rammes av Regler for god advokatskikk pkt. 1.3. Det gjaldt også i et tilfelle der klager kun hadde kjennskap til innklagede som advokat, og hadde kommet i snakk med vedkommende om en avsluttet sak i advokatens fritid på restaurant.