U bind II (Disiplinærnemnden 1977) s. 166

Advokaten hadde i prosesskrift vedrørende sak om forkjøpsrett til en eiendom hevdet at motparten ikke ville være i stand til å innløse eiendommen. Oppgitte vitner skulle uttale seg om dette, bl.a. ved å forklare at motparten hadde underslått veimidler. Det ble påpekt at sistnevnte forhold ikke hadde noen relevans til saken, og advokaten ble ansett for å ha opptrådt i strid med kravet til saklig og korrekt opptreden.