U bind IV (Disiplinærnemnden 1986) s. 289

Advokaten meddelte i brev til sin klients kreditorer at alle henvendelser måtte rettes til advokaten da hans klient var blitt sykmeldt og sterkt redusert på grunn av vedvarende hodepine. Det ble opplyst at grunnen til dette var at klienten var blitt slått ned av en person, som ble navngitt av advokaten i brevet. Disiplinærnemnden fant det åpenbart at advokaten hadde opptrådt i strid med kravet til saklig opptreden.