U bind IV (Disiplinærnemnden 1986) s. 308

I en ekteskapssak hadde advokaten i et prosesskrift uttalt at det barn som motparten hadde fått, var «et produkt av utenomekteskapelig forlystelse». Nemnden fant at advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk. Uttalelsen var krenkende for motparten og ikke nødvendig for å ivareta egen parts interesser. Det ble videre lagt vekt på at advokaten ikke hadde villet gi noen unnskyldning for den sleivete og støtende uttrykksform han hadde benyttet