U bind IV (Disiplinærnemnden 1987) s. 387

Advokaten hadde ved sine uttalelser i brev til kommunale instanser opptrådt på en måte som var egnet til skade standens og yrkets anseelse. Advokaten anførte under klagebehandlingen at hans opptreden ikke hadde tilknytning til advokatvirksomheten, men annen næringsvirksomhet som han drev «som bonde, fiskeoppdretter og distriktsutbygger». Disiplinærnemnden uttalte at det ikke var avgjørende hvilke interesser advokaten hadde representert i sin korrespondanse med kommunen. Det avgjørende var at kommunen og andre måtte oppfatte ham som advokat.