U bind V (Aust-Agder krets mfl.1990) s. 522

I forbindelse med bistand i barnevernssak hadde advokaten overfor kommunens helse og sosialavdeling uttalt i brev at saken skulle bli gjort kjent i pressen hvis klientens krav ikke ble etterkommet. Trusselen om offentliggjørelse av saken var ikke i strid med god advokatskikk. Uttalt at advokaten må kunne vurdere om det vil tjene klienten å offentliggjøre feil som forvaltningen begår i saksbehandling eller realitetsavgjørelse og hvis advokaten finner at dette kan være formålstjenlig og at saken kvalifiserer til medieomtale, er det ikke prinsipielt betenkelig at denne mulighet for omtale meddeles forvaltningen på forhånd.