U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 180

Advokaten ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk på grunn av for sen behandling og for å ha beholdt klientmidler unødvendig lenge på ikke rentebærende klientkonto. Uttalt at advokatens behandling av klientforholdet var meget uprofesjonelt og egnet til å skade standens og yrkets anseelse.