U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 281

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å meddele i brev til bidragsfogden at motparten misbrukte alkohol og brukte mye penger på dette. I klagesaken anførte advokaten at han i sitt brev til bidragsfogden bare hadde gjengitt sin klients påstander og at brevet ble skrevet i samråd med klienten. Disiplinærnemnda viste til at beskyldningen om alkoholmisbruk var fremsatt som et objektivt faktum og uttalte at når det gjelder såpass alvorlige beskyldninger som dette, bør advokaten ha plikt til å kontrollere de opplysninger han får fra sin klient før han går videre med dem.