U bind V (Møre og Romsdal krets mfl. 1989) s. 418

Advokaten ble meddelt irettesettelse for å ha fremsatt påstand om falsum i brev til bygningsrådet
uten å ha foretatt nærmere undersøkelser. En beskyldning om forfalskning er meget alvorlig, og advokaten kan ikke legge til grunn klientens påstand uten selv å gjøre visse undersøkelser. Advokaten hadde også opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha ekspedert klagen til bygningsrådet på firmaets ark undertegnet av parten, men uten at advokaten selv hadde medundertegnet.