U bind V (Oppland krets mfl. 1990) s. 445

Advokaten ble meddelt irettesettelse for på vegne av klient å ha meddelt motparten i et skilsmisseoppgjør at hans part overveide å anmelde en voldtekt og at det var en absolutt forutsetning for å unngå dette at parten overtok visse deler av boet. Trusselen var klart i strid med kravet til saklig opptreden i pkt. 1.3.