U bind V (Oslo krets 1989) s. 320

Det var sterkt kritikkverdig og egnet til å skade standens og yrkets anseelse å medvirke til at det i kjøpekontrakt og skjøte ble operert med en lavere sum enn avtalt i den hensikt å få redusert dokumentavgiften.