U bind V (Trøndelag krets 1989) s. 168

Advokaten hadde handlet i strid med kravet til saklig og korrekt opptreden ved at han i brev til sin klients tidligere hustru hadde anført at hun åpenbart hadde store problemer og rådet henne til å oppsøke psykolog/psykiater.